Kjære kunde!

Pumpe-Service AS følger helsemyndighetenes råd og tiltak vedrørende korona viruset Covid-19


Vi gir våre ansatte løpende informasjon om utviklingen i saken og har iverksatt tiltak for å forebygge smitte.
Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere være trygge på at vi gjør alt vi for å forhindre spredning av viruset.

Samtlige servicebiler er utstyrt med hånd desinfeksjon og vi har allerede gode rutiner for håndvask.

Vi har lagt til rette for at alle møter så langt det er praktisk mulig gjennomføres via videokonferanser.

Pumpe-Service AS oppfordrer alle til å følge de råd og tiltak myndighetene iverksetter.

40 års erfaring med profesjonelle løsninger innen pumper

Reptek

Service/Døgnvakt