Om Pumpe-Service AS

Pumpe-service i Oslo har et komplett spekter av pumper for å møte utfordringene i en tid hvor været blir våtere, villere, og mer uforutsigbart. Fra
de minste lense pumpene til våre store diesel drevene pumper for flytting av store vannmasser, samt kloakk pumper, sand pumper er tjenester vi har utført i alle år i Akershus og Oslo.

Pumpe-Service AS har 40 års erfaring med profesjonelle løsninger innen pumper.

Vårt velrenommerte verksted har med snart 40 års erfaring foretatt service og reparasjon av de fleste kjente lense, kloakk, grunnvann og sirkulasjonspumper.

Vi utfører med faglig kompetanse rutinemessig eller avtalefestet ettersyn av eksisterende system etter kundens ønske, rehabilitering av gamle pumper og anlegg eller total ny installasjon.

Våre serviceteknikere løser akutte situasjoner. Med velutstyrte biler og et rullerende 24 timers vaktsystem, ivaretar vi våre nåværende og fremtidige kunders sikkerhet

 Vakttelefon 23 33 84 10

Den perfekte partner

Pumpe-Service sin målsetting er å ha høyest mulig kvalitet, ytelse, pålitelighet, service, og levering til avtalt tid. Dette kan vi i Pumpe-Service klare med vår organisasjon som dekker alle våre kunders behov, fra prosjektering av store prosjekter, og ned til vårt velrenommerte service/verksted, samt våre ambulerende serviceteknikere, og vårt 24 timers vaktsystem.

Høy kvalitet i alle ledd

Pumpe-Service AS er en god gammeldags service bedrift. Vi har 40 år`s erfaring med profesjonelle løsninger innen pumper. Våre service teknikkere er både anerkjente og erfarne. Med 24/7 ambulerende tjeneste så er vi i posisjon for å gi dere den perfekte service. Vårt nedslags felt er bygg/anlegg, gruveindustrien, eiendoms markedet/kloakk, samt utleie markedet. Når dette kombineres med vår erfaring, kunnskap, og ikke minst entusiasme, gir det deg som kunde det perfekte partnerskap.