Om Pumpe-Service AS

Pumpe-service i Oslo har et komplett spekter av pumper for å møte utfordringene i en tid hvor været blir våtere, villere, og mer uforutsigbart. Fra
de minste lense pumpene til våre store diesel drevene pumper for flytting av store vannmasser, samt kloakk pumper, sand pumper er tjenester vi har utført i alle år i Akershus og Oslo.

Pumpe-Service AS har 40 års erfaring med profesjonelle løsninger innen pumper.

Vårt velrenommerte verksted har, med snart 40 års erfaring, foretatt service og reparasjon av de fleste kjente lense-, kloakk-, grunnvann- og sirkulasjonspumper.

Vi utfører med faglig kompetanse rutinemessig eller avtalefestet ettersyn av eksisterende systemer etter kundens ønske, rehabilitering av gamle pumper og anlegg eller total ny installasjon. Våre serviceteknikere løser akutte situasjoner. Med velutstyrte biler og et rullerende 24 timers vaktsystem, ivaretar vi våre nåværende og fremtidige kunders sikkerhet.

 

Vakttelefon 23 33 84 10

Den perfekte partner

Vår målsetting er å gi våre kunder:

  • Kvalitet
  • Ytelse
  • Pålitelighet
  • Service
  • Levering til avtalt tid.

Dette kan vi i Pumpe-Service klare med vår organisasjon som dekker alle våre kunders behov: Fra prosjektering av store prosjekter, til ambulerende serviceteknikere, 24-timers vaktsystem og vårt velrenommerte verksted.

Høy kvalitet i alle ledd

Våre serviceteknikere er anerkjente og erfarne, og med 24/7 ambulerende tjeneste er vi i posisjon for å gi dere den perfekte service.

Vårt nedslags felt er:

  • Næringsmarkedet (VA/VVS)
  • Privat markedet (VA)
  • Bygg og anlegg bransjen (VA/Utleie) 

Når dette kombineres med vår erfaring, kunnskap, og ikke minst entusiasme, gir det deg som kunde det perfekte partnerskap.