Slamsuging

Vi investerte i 2016 i en spylebil og en slamsuge-tilhenger slik at vi kan tilby våre kunder tømming og rengjøring av pumpe-kummer. Denne bilen er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Kontakt oss for rengjøring av din pumpekum.