Tilbehør

Vi har alt innen slanger, kupplinger, bend etc.

AE Tabletten er en patentsøkt, multifunksjonell tablett konstruert for å øke oksygen i avløpsvann, fjerne hydrogensulfid og lukt, hindre korrosjon, samt øke aerob biologisk nedbryting av organisk slam, herunder naturlige oljer og fett.

Frigi kjemikalier som oksygen samt rense avløpsvann.Nøytralisere syrer og konvertere hydrogensulfid til ikke-korroderende sulfat og andre salter. Hindre korrosjon av metall og betongrør og annet pumpe utstyr. Gi bakteriell nedbrytning, samt øke nedbrytning av olje, fett og bunnslam.